Quà cưới “khủng” cho cô dâu chú rể

Cao Bằng: Trong một đám cưới vừa diễn ra ở Cao Bằng, Việt Nam,
cô dâu chú rể trông rất đẹp đôi, trai tài gái sắc mà đặc biệt là cả hai người đã đeo vàng đầy tay và cổ.
món quà cưới” khủng ” này mà theo những tiên đoán, lên đến mấy chục cây vàng.

Tin tức khác...