Phim Ghostbusters mới sẽ được quay ở thành phố Calgary.

Calgary: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 22 tháng 2, thì tập phim kế tiếp của loạt phim the Ghostbuster sẽ được quay ở phim trường trong thành phố Calgary.
Người đạo diễn cho tập phim mới là nhà làm phim người Canadian là ông Jason Reitman.
Thân phụ của ông Jason là ông Ivan, chính là đạo diễn của cuốn phim Ghostbuster đầu tiên vào năm 1984 và tập phim sau đó vào năm 1989.
Cuốn phim mới Ghostbuster sẽ được công chiếu vào năm 2020.
Việc cuốn phim Ghostbuster mới được quay ở thành phố Calgary là một điều vui mừng cho thành phố vì sẽ có thêm nhiều công ăn việc làm mới.

Tin tức khác...