Phiên xử một người phụ nữ Úc gốc Việt mang lậu bạch phiến.

Nam Vang, Cam Bốt: Trong phiên tòa thành phố Nam Vang diễn ra hôm thứ ba ngày 9 tháng 4, đã có phiên xử một nghi can tìm cách đem lậu từ Cam Bốt về Úc Đại Lợi 2 ký lô bạch phiến, heroin.
Theo bản cáo trạng thì nghi can Trần Thị Vệ 39 tuổi, một người Úc Đại Lợi gốc Việt,đã bị bắt giữ ở phi trường Nam Vang trong tháng giêng năm ngoái, khi các nhân viên an ninh tìm thấy 2 ký lô bạch phiến trong hành lý của bà này, trên đường về lại Úc.
Theo thẩm phán Khun Sokna, thì nếu bị xác định tội trạng nghi can Trần Thị Vệ có thể bị án tù chung thân.
Trong phiên tòa, bị cáo Trần đã nhận tội và cho biết một người đàn ông Úc gốc Việt, đã trả công cho bà 10 ngàn Úc kim, để đi qua Cam Bốt nhận một gói hàng từ đây và mang về Úc cho ông ta.
Tòa sẽ tuyên án trong phiên xử diễn ra vào ngày 25 tháng 4 sắp tới.

Tin tức khác...