Phát ngôn viên tòa Bạch Ốc bị chủ một nhà hàng từ chối không bán thức ăn.

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ bảy ngày 23 tháng 6, bà Sarah Sanders, phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc đã cho biết là bà đã bị một chủ nhà hàng ở tiểu bang Virgina từ chối không tiếp với lý do là bà này làm việc cho tổng thống Trump.
Bà Sanders cho biết bà này đến nhà hàng The Red Hen, một nhà hàng nhỏ ở thành phố Lexington, tiểu bang Virginia.
Chủ nhân của nhà hàng là bà Stephanie Wilkinson lúc đó đang ở nhà, nghe nhân viên báo là có bà phát ngôn viên tòa Bạc Ốc đến ăn, bà chủ nhà hàng đã lái xe chạy ra yêu cầu bà Sanders phải rời tiệm ăn, vì lý do là bà này làm việc cho ông Trump.
Những phẫn nộ từ dân chúng đến tổng thống Trump đã lây sang cho cả những nhân viên cộng sự làm việc cho ông Trump.

Tin tức khác...