Phán quyết của tòa án về một vụ kiện có liên quan đến Thời Báo Houston

HOUSTON (VB dịch theo Courthouse News Service) — Một phiên tòa kháng án ra phán lệnh rằng một nhà báo của một tạp chí ở Houston không bôi nhọ một vị dân cử khi gọi dân cử này là một “người Cộng sản Việt Nam” bởi vì lời tuyên bố này không phải cố ý sai lạc.

Aloysius “Al” Hoang, một luật sư, đã kiện tuần báo Thoi Bao Houston và nhà báo Nguyễn Đạt Thịnh hồi tháng 10-2014.

Khi nộp đơn kiện, Hoàng là ứng cử viên Cộng Hòa tranh chức Dân biểu địa hạt 149, phía tây nam quận Harris County ở Texas. Khoảng 20% cư dân là gốc Việt.

Hoàng thất cử 3 tuần sau đó về tay đương nhiệm là Hubert Vo, với sai biệt là 2,134 phiếu.

Hoàng, 54 tuổi, trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên phục vụ trong Hội Đồng nghị Viên Houston hồi tháng 1-2010.

Hoàng nói trong đơn kiện rằng ông thất cử trong năm 2013 vì bài viết của nhà báo Nguyễn Đạt Thịnh “quy chụp” trong Thời Báo Houston đã gọi ông là “a Vietnamese Communist, an agent of Vietnamese Communist, or a spy of the Vietnamese Communist” (một tay cộng sản VN, người hoạt động cho CSVN, hay một gián điệp của CSVN).

Tạp chí có ấn bản toàn cầu.

Nguyen và Thời Báo Houston xin tòa bác đơn kiện theo luật Texas Citizens Participation Act, luật này bảo vệ công dân không bị kiện vì trả thù sau khi nói lên những vấn đề vì lợi ích công cộng.

Chánh án Elaine Palmer của quận Harris County đã bác hồ sơ hồi tháng 11-2014, và Hoàng khiếu kiện lên Tòa Kháng Án thứ 14 ở Houston (14th Texas Court of Appeals in Houston).

Các khuôn mặt công cộng khác với cá nhân đời thường trong đơn kiện bôi nhọ, vì phải chứng minh ác ý: rằng bất kỳ ai bôi nhọ phải biết rằng như thế là sai khi nói lên, hay là bất cẩn không bận tâm chuyện đúng hay sai.

Hoàng lý luận trong đơn kháng án rằng Nguyễn ác ý khi bỏ lơ yêu cầu của ông là hãy ngưng gọi ông là CS trên tạp chí, rằng hãy tiếp cận Hoàng trong tranh luận công khai hay phỏng vấn công khai, và hãy cho ông độ dài bài báo tương đương trên Thoi Bao Houston để Hoàng tự vệ.

Tòa Kháng Án đứng về phía Nguyễn Đạt Thịnh hôm 30-8-2016, và xác nhận việc bác hồ sơ kiện [của Hoàng].

Rằng Hoàng trong đơn kháng án không có chứng cớ rằng Nguyen có biết là sai, hay có thái độ không bận tâm gì chuyện đúng sai

Tin tức khác...