Ông Lorne Grabher thắng cuộc về việc có quyền giữ bảng số xe lấy tên của gia đình ông.

Halifax, Nova Scotia: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 22 tháng 6, thì chính quyền tỉnh bang Nova Scotia đã phải tiền bồi hoàn chi phí tòa án $750 cho ông Lorne Grabher, sau khi ông này thắng tại một phiên tòa liên quan đến bảng số xe hơi.
Ông Lorne Grabher khi ra đăng bộ xe, đã trả thêm tiền để có bảng số xe theo ý muốn là tên họ của ông “Grabher”.
Tuy nhiên trong năm qua có nhiều người khi trông thấy bảng số xe của ông này, đã không bằng lòng và họ cho là đã hạ nhục giới phụ nữ khi “grab her” nếu viết rời có nghĩa là “nắm lấy, chụp lấy cô ta”, và đây cũng là câu nói của ông Trump trong thời gian tranh cử, khi nói về bà cựu ngoại trưởng Hillary Clinton.
Thẩm phán tòa án trong phiên tòa xử hôm thứ năm ngày 21 tháng 6, đã quyết định cho phép ông Lorne Grabher tiếp tục sử dụng bảng số xe có tên họ của gia đình ông.

Tin tức khác...