Ông John Tory tái đắc cử thị trưởng thành phố Toronto.

Toronto: Theo những tin tức vừa công bố tối hôm thứ hai ngày 22 tháng 10, ông John Tory thị trưởng thành phố Toronto đã tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ 4 năm thứ nhì, với 63 phần trăm số phiếu bầu.
Ứng cử viên đứng hàng thứ nhì là bà Jennifer Keesmaat chỉ nhận được 23 phần trăm số phiếu ủng hộ.
Thị trưởn g Tory đã cùng với các cựu thị trưởng thành phố Toronto là các công Mel Lastman và David Miller là những thị trưởng thành phố đã thắng liên tiếp hai nhiệm kỳ.
Cuộc bầu cử thị trưởng thành phố năm nay, không sôi động như những năm trước vì ảnh hưởng của việc cắt giảm số nghị viên thành phố Toronto từ 47 nghị viên xuống còn 25 nghị viên.
Tại thành phố Brampton, cựu thủ lãnh đảng Bảo Thủ Cấp Tiến, ông Patrick Brown đã hạ bà đương kim thị trưởng Linda Jeffrey trong cuộc tranh cử suýt soát đồng cân hạng.
Tại thành phố Mississauga, bà thị trưởng thành phố Bonnie Crombie đã hạ 7 địch thủ và trở lại nắm chức thị trưởng thêm một nhiệm kỳ 4 năm.

Tin tức khác...