Nước Nhật bãi bỏ tình trạng khẩn cấp

Tokyo: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ hai ngày 25 tháng 5, chính quyền Nhật cho hủy bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc.
Thủ tướng Shinzo Abe cho gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở Tokyo và bốn khu vực là Kanagawa, Chiba, Saitama và Hokkaido, những vùng vẫn còn tình trạng khẩn cấp cho đến hôm nay.
Lệnh khẩn cấp được bãi bỏ, các cơ sở thương mại ở Nhật có tự do hoạt động trở lại.
Theo thủ tướng Abe thì bãi bỏ lệnh khẩn cấp nhưng nước Nhật vẫn phải ở trong tình trạng phòng bị sự trở lại đợt hai của COVID-19.
Tính đến nay có 16,600 người Nhật bị nhiễm COVID-19 và chỉ có 850 người chết.
Việc bãi bỏ lệnh khẩn cấp ở nước Nhật là chuyện cần làm cho việc phát động lại guồng máy kinh tế: Nền kinh tế của nước Nhật, nước có nền kinh tế đứng hàng thứ ba trên thế giới, đã đang ở trong tình trạng suy thoái.

Tin tức khác...