Nước Nga trợ giúp nước Ý giúp việc ngăn chận đại dịch COVID-19

Rome, Ý Đại Lợi: Trong hôm chúa nhật 22 tháng 3, hai chiếc phi cơ vận tải của không quân Nga chở những dụng cụ y khoa đến phi trường Ý Đại Lợi, trong chương trình trợ giúp nước Ý ngăn chận đại dịch COVID-19.
Nga sẽ gửi các bác sĩ, y tá quân y cũng như các chuyên viên y tế và dụng cụ cũng như các thiết bị y khoa, nhằm giúp nước Ý trong việc chặn đứng nạn dịch.
Nga sẽ gửi 8 toán chuyên viên y khoa gồm khoảng 100 người qua nước Ý, cùng chuyển giao một số thiết bị và dụng cụ y khoa trong 9 chuyến máy bay vận tải đến Ý.
Phần lớn những chuyên viên y khoa Nga được gửi sang là những người có kinh nghiệm trong việc phòng chống dịch ở Phi Châu trong những năm trước đây.

Tin tức khác...