Nơi có giá nhà gia tăng cao nhất vùng đại thủ phủ Toronto.

Thành phố Richmond Hill

Toronto:Giá nhà trong thành phố Toronto gia tăng trong tài khóa ba tháng cuối năm 2016, theo như bản công bố của công ty địa ốc Royal LePage, nhưng không cao so với sự gia tăng giá nhà ở những thành phố xung quanh Toronto, trong vùng đại thủ phủ Toronto.

Trong khi giá nhà ở Toronto gia tăng, thì giá nhà ở vùng đại thủ phủ Vancouver lại sút giảm.

Trong ba tháng cuối năm 2016, giá nhà trung bình ( bao gồm tất cả các loại nhà từ những căn nhà độc lập cho đến những căn condo) gia tăng lên đến mức $720,029 ở thành phố Toronto, trong khi giá nhà ở vùng Richmond Hill gia tăng 30.1 phần trăm và ở mức 1,128,326 dollars.

Đứng hàng thứ nhì về mức gia tăng là thành phố Oshawa với giá nhà gia tăng  26.9 phần trăm và ở  mức  $471,975.

Giá nhà ở thành phố Mississauga gia tăng 14.2 phần trăm và ở mức $639,117.

Nếu tính theo giá nhà, thì vùng có giá nhà đắt nhất là vùng Richmond Hill với giá nhà trung bình trên 1 triệu dollars.Đứng hàng thứ nhì là thành phố Vaughan với giá nhà trung bình là 927 ngàn dollars và đứng thứ ba là thành phố Oakville với giá nhà trung bình là 922 ngàn dollars.

Tin tức khác...