Những thành phố đắt đỏ nhất Canada

Toronto:Kết quả của một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy là nơi có cuộc sống đắt đỏ nhất ở Canada là hai thành phố Toronto và Vancouver.
Tổ chức tham vấn Mercer đã làm một bản khảo sát tại 375 thành phố trên thế giới về giá sinh hoạt hàng năm, dựa vào giá sinh hoạt của thành phố New York.
Trong số những thành phố Canada được khảo sát,hai thành phố đứng hàng thứ 109 trong bản lhảo sát là thành phố Toronto và Vancouver, trong khi thành phố Montreal đứng hàng thứ 147 và thành phố Calgary đứng hàng thứ 154.
Tổ chức tham vấn Mercer đã ước tính giá sinh hoạt của các thành phố dựa vào những điều kiện như giá nhà cửa, chi phí chuyên chở, thư6c phẩm, quần áo và những chi phí linh tinh khác.
Năm thành phố có giá sinh hoạt cao nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp là các thành phố Hồng Kông, Tokyo, Zurich, Singapore và Seoul ( Nam Hàn).

Tin tức khác...