Những siêu giàu ở Á Châu

New York: Cuốn the Crazy Rich Asians đang được chiếu tại các rạp hát trên thế giới trong những ngày qua, cho thấy số người giàu có đến mức thất kinh, ngày một gia tăng ở châu Á, và cũng cho thấy khoảng ngăn cách giữa những người giàu và những người nghèo ngày một tăng.
Theo những thống kê gần đây thì nếu tính về số những tỷ phú mà gia tài tính bằng Mỹ kim, thì vùng châu Á Thái Bình Dương có đến 600 tỷ phú và trong số này có 373 tỷ phú Trung quốc, so với 585 tỷ phú Hoa Kỳ.
Vùng châu Á Thái Bình Dương là vùng mà hai phần ba dân số là những người nghèo, cũng là vùng có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới.
Theo nhận định của ông Mustafa Talpur của tổ chức Oxfam thì sự bất bình đẳng giầu nghèo trên thế giới đã lên đến mức báo động.
Nếu tính những người triệu phú, có gia sản từ 1triệu Mỹ kim trở lên mà không kể các bất động sản như nhà cửa, ruộng vườn, thì 34.1 phần trăm những nhà triệu phú này sống ở vùng châu Á Thái Bình Dương, so với tỷ lệ 31.3 phần trăm những người triệu phú sống ở Hoa Kỳ và Canada.
Tại các nước Á Châu, thì 1 phần trăm những người giàu ở Trung quốc là sở hữu của 79 phần trăm só tài sản của nước này. Tại Thái Lan 1 phần trăm những người giàu là sở hữu của 96 phần trăm số tài sản của quốc gia này, tại Ấn Độ thì con số 1 phần trăm những người giàu chiếm 73 phần trăm tài sản quốc gia.
Không có những thống kê về Việt Nam, nhưng có một điều là sự khác biệt giàu nghèo giữa đám tư bản đỏ và đa số dân chúng, sẽ chẳng thua gì các quốc gia khác như Trung quốc hay Thái Lan.

Tin tức khác...