Những sai lầm trong việc đầu tư vào trương mục tiết kiệm miễn thuế TFSA

Trương mục tiết kiệm miễn thuế TFSA được thiết lập giúp cho cư dân Canada để dành tiền cho tất cả các nhu cầu cần thiết, từ tiền để dành mua nhà, cho đến tiền học cho con rồi đến tiền đễ dành cho tuổi hưu..

Trương mục TFSA ra đời vào năm 2009, và cho đến năm nay 2015, số tiền tổng cộng mà một người được quyền bỏ vào  trương mục này là $41,000.

Sở thuế Canada sẽ phạt  1 phần trăm một tháng, trên số tiền mà người ta bỏ vào quá mức cho phép.

Một điều quan trọng cần nhớ là nếu trong năm nay, bạn bỏ vào trương mục TFSA tối đa số tiền được quyền bỏ vào ( năm nay là $10,000). Trong năm nếu bạn cần tiền, phải rút một số tiền ra, thí dụ là $5,000. Nếu muốn bỏ lại số tiền này vào trương mục, thì bạn phải chờ đến năm sau. Nếu bỏ liền số tiền $5,000 trở lại trương mục, sở Thuế Canada sẽ phạt.

More Stories...