Những nông trại “tù nhân mở cửa lại.

Kingston, Ontario: Tại thành phố Kingston tỉnh bang Ontario là nơi có một nhà tù liên bang rất lớn.
Những năm trước đó, có chương trình cho những tù nhân ra ngoài những nông trại xung quanh nhà tù trồng trọt, kiếm thêm lợi tức, đồng thời học một nghề chuẩn bị cho việc làm lại cuộc đời sau khi mãn tù.
Tuy nhiên vào năm 2010, chính quyền liên bang vào thời đó là chính quyền đảng Bảo Thủ đã hủy bỏ chương trình cho tù nhân đi làm ở các nông trại.
Từ năm đó có tổ chức có tên là “Save Our Prison Farms” đã liên tục phản đối này: họ dắt 1 con lừa treo những biểu ngữ trên lưng con lừa này, và đưa đến cửa nhà tù Kingston hàng ngày.
Tuy nhiên trong ngày thứ sáu 17 tháng 8 vừa qua, là ngày chót mà con lừa phải mang những biểu ngữ, đứng trước cửa nhà tù, vì chính quyền của đảng Tự Do đã đồng ý cho tù nhân đi làm việc trong các nông trại. Có hàng trăm người cũng đến cửa nhà tù trong ngày cuối của cuộc biểu tình, để bày tỏ sự ủng hộ của họ với chương trình cho tù nhân đi làm việc.
Hai nông trại ở Collins Bay và Joyceville Institutions sẽ mở cửa đón tù nhân đến trồng trọt trở lại.

Tin tức khác...