Những nỗ lực của thế giới trong việc ngăn chặn sự thoái hóa của môi trường

New Glasgow, Anh quốc:Trong cuộc họp thượng đỉnh về khí hậu COP 26 diễn ra ở nước Anh trong hai ngày thứ hai 1 tháng 11 và thứ ba 2 tháng 11, thủ lãnh của trên 100 quốc gia trên thế giới đã đồng ý tìm cách ngăn chận nạn phá rừng và chỉ tiêu hoàn thành sẽ vào năm 2030?
Việc phá rừng để làm ruộng đã góp phần vào sự biến đổi của khí hậu, vì cây rừng là nguồn hấp thụ những khí thải carbon , những chất khí thải do người tạo ra, đã không được hấp thụ, thoát lên không trung và gây tình trạng nóng toàn cầu, dẫn đến những sự thoái hóa của môi trường.
Theo thủ tướng Anh, Boris Johnson thì chúng ta cần chấm dứt vai trò tàn phá rừng cây, mà hãy là những người bảo vệ cho thiên nhiên.
Các nhà lãnh đạo của trên 100 quốc gia trên thế giới đã đồng ý là họ sẽ cho ngừng việc phá rừng và thay vào đó là trồng thêm cây đề bù trở lại và chương trình này hoàn tất vào năm 2030.
Số tiền mà các nhà lãnh đạo các quốc gia hứa sẽ bỏ vào việc trùng tu lại rừng núi lên đến 19 tỷ Mỹ kim, gồm cả số tiền của tư nhân như tiền tài trợ từ ông tỷ phú Jess Bezos. Nhà tỷ phú Bezos đã hứa sẽ bỏ ra 12 tỷ Mỹ kim thiết lập một tổ chức từ thiện nhằm bảo vệ rừng cây.
Nhưng hứa hẹn là một chuyện mà các nhà lãnh đạo quốc gia có cho thực hiện hay không mới là điều đáng nói: Cuộc họp thượng đỉnh trước đó diễn ra vào năm 2014 với những lời hứa hẹn là sẽ làm giảm nạn phá rừng, nhưng từ năm 2014 cho đến nay, số rừng bị phá làm ruộng trên thế giới lại gia tăng nhiều hơn.
Trong cuộc họp thượng đỉnh này, các nhà lãnh đạo thế giới cũng đồng ý tìm cách duy trì nhiệt độ của trái đất không quá cao, ở mức đã được đưa ra trong cuộc họp thượng đỉnh về môi trường diễn ra 6 năm trước ở thành phố Paris.
Nhiệt độ trái đất ngày càng nóng thêm, sẽ làm tan băng đá ở Bắc và Nam Cực, làm mực nước biễn dâng cao hơn và gây ra nhiều thiên tai bão tố hơn.

Tin tức khác...