Những nhân công di dân tìm cách trốn lánh, không chịu thử nghiệm COVID-19

Windsor, Ontario: Hệ thống nông trại ở tỉnh bang Ontario đã ở trong tình trạng tê liệt khi trong vòng 2 ngày, có trên 302 nhân công di dân làm việc trong các nông trại này, bị nhiễm COVID-19.
Trong cuộc họp báo diễn ra trong hôm thứ năm ngày 2 tháng 7, thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario đã nói là có rất nhiều những nhân công di dân ( migrant workers) đến từ các xứ Nam Mỹ, làm việc tạm thời ở Canada trong mùa hè, đã trốn không thử nghiệm, khi các viên chức y tế đến thử nghiệm ở các nông trại này.
Những nhân công này sợ là nếu họ có dương tính với vi rút, thì sẽ bị cô lập và trả về lại xứ của họ, không kiếm được tiền nuôi gia đình.
Hàng loạt các nông trại ở khu vực hai thành phố Windsor và Essex ở tỉnh bang Ontario đã phải ngưng hoạt động vì số nhân công di dân bị nhiễm COVID-19.

Tin tức khác...