Những nhà hàng ngon nhất Canada

Nhà hàng Alo, phố Tàu Toronto

Toronto: Danh sách 100 nhà hàng ngon nhất Canada trong năm 2018 vừa được công bố hôm thứ tư ngày 5 tháng 12.
Danh sách này được xếp hạng dựa vào trên 500 ngàn lời phê bình của các nhà chuyên môn ẩm thực, các đầu bếp, những chủ nhân và những khách hàng sành điệu.
Thành phố có nhiều nhà hàng ngon nhất Canada là thành phố Toronto.
Đứng hàng thứ nhì không phải là thành phố Vancouver mà là thành phố Calgary với 16 nhà hàng trong danh sách 100 nhà hàng đứng đầu, và đứng hàng thứ ba là thành phố Vancouver, với 12 nhà hàng.
Nói về tỉnh bang thì tỉnh bang đứng hàng đầu là tỉnh bang Ontario với 57 nhà hàng trong danh sách 100 nhà hàng ngon nhất Canada, tỉnh bang Alberta đứng hàng thứ nhì với 21 nhà hàng.
Nhà hàng đứng đầu là nhà hàng Alo ở đường Spadina trong khu phố Tầu Toronto.
Hai nhà hàng đứng thứ nhì và thứ ba là hai nhà hàng ở thành phố Montreal, và là các nhà hàng Toqué và Joe Beef.
Nhà hàng đứng hàng thứ tư là nhà hàng Buca Yorkville ở thành phố Toronto và nhà hàng đứng hàng thứ 5 trong danh sách là nhà hàng Langdon Hall ở thành phố Cambridge, tỉnh bang Ontario.

Tin tức khác...