Những người Trung quốc ào ạt mua nhà ở thành phố Saigon.

Saigon: theo bản tin của công ty nghiên cứu thị trường CBRE phổ biến trong hôm 11 tháng 12 thì trong 9 tháng đầu năm nayn 2018, 31 phần trăm số người mua nhà cửa ở thành phố Saigon là những người Trung quốc.
Trong năm 2016, số người Trung quốc mua nhà ở thành phố Saigon chiếm 2 phần trăm, con số này gia tăng lên 4 phần trăm vào năm 2017, và tăng lên mức khủng khiếp 31 phần trăm trong 9 tháng đầu năm nay.
Việc số người Trung quốc ào ạt mua nhà ở Saigon đã gây những lo âu cho nhiều người: giá nhà cửa không những gia tăng, mà còn là nguy cơ của đạo quân thứ 5, một khi có cuộc chiến diễn ra giữa Trung quốc và Việt Nam?

Tin tức khác...