Những người phụ nữ Saudi bị chồng ly dị, sẽ được thông báo bằng cách nhắn tin.

London: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 7 tháng giêng, những phụ nữ xứ Saudi Arabia bị chồng ly dị, sẽ được thông báo bằng cách texting, theo những luật mới vừa công bố ở xứ này.
Việc buộc phải thông báo cho những phụ nữ bằng tetxting là vì hiện nay có nhiều phụ nữ Saudi bị chồng ly dị, nhưng chẳng biết chuyện này?
Tại phần lớn xứ Ả Rập, những người đàn ông có quyền ly dị vợ mà không cần thông báo cho bà vợ biết.

Tin tức khác...