Những người phản đối việc thay đổi môi trường biểu tình trên toàn thế giới

Toronto: Trong hôm thứ hai ngày 7 tháng 10, hàng loạt những cuộc biểu tình của tổ chức gọi là Extinction Rebellion ( cuộc nổi loạn chống sự tuyệt chủng), đã diễn ra ở nhiều thành phố ở Canada cũng như ở nhiều nơi khác trên thế giới.
Những cuộc biểu tình diễn ở các thành phố Halifax, Toronto, Edmonton và Vancouver.
Những người biểu tình đã ngăn cản lưu thông trên những cây cầu chính trong các thành phố ở Canada, và đã kêu gọi chính quyền phải có biện pháp khẩn cấp để ngăn ngừa sự thay đổi môi trường.
Các cơ quan an ninh đã bắt giữ một số người biểu tình đã ngăn cản không cho xe cộ lưu thông qua các cây cầu chính dẫn vào các thành phố.
Tại thành phố Toronto, khoảng chừng 20 người biểu tình đã ngăn không cho xe cộ lưu thông qua cầu Bloor Viaduct trong khoảng từ 4 tiếng cho đến 5 tiếng đồng hồ.
Tại thành phố Vancouver , những người biểu tình đã ngăn cản lưu thông trên cầu Burrard Street : cây cầu có bốn đường lưu thông với trên 55 ngàn xe cộ qua lại trong một ngày.

Tin tức khác...