Những người ngoại quốc là chủ nhân 10 phần trăm những căn condos ở Toronto.

Toronto: Trong hôm thứ sáu ngày 8 tháng 4, theo cơ quan đặc trách về nợ nhà và nhà cửa liên bang, CMHC, thì những người ngoại quốc là chủ nhân của khoảng 10 phần trăm tổng số những căn condos mới xây ở thành phố Toronto trong vòng 5 năm qua.

Nếu tính toàn thể vùng đại thủ phủ Toronto, bao gồm cả các thành phố Mississauga, Brampton, Richmond,v.v. thì những người ngoại quốc đã là  chủ nhân của khoảng 3.3 phần trăm tổng số những căn condos  mới xây ,ở vùng này trong 5 năm qua.

Việc những người ngoại quốc đổ xô mua nhà cửa ở Canada, đã là một điều gây nhiều quan tâm: liệu số tiền của những người ngoại quốc mua nhà ở Canada, có phải là những tẩu tán tiền bạc từ nhiều quốc gia?

Trong tháng 3 vừa qua, ngân hàng National  đã ước tính là các nhà đầu tư Trung quốc đã mua ít ra là một phần ba số nhà cửa ở thành phố Vancouver.

Tin tức khác...

Đăng ký nhận tin tức qua email