Những người nghiện hút ở thành phố Vancouver sẽ có nơi mua xì ke ma túy an toàn.

Vancouver: Trong cuộc họp diễn ra vào hôm thứ sáu ngày 8 tháng 10, hội đồng thành phố Vancouver đã thông qua nghị quyết thiết lập một chương trình cung cấp những loại ma túy cho những người nghiện ở khu phía đông của thành phố Vancouver, để làm giảm bớt số người nghiện hút, chết vì dùng ma túy quá liều.
Lý do chính khiến nhiều người nghiện chết vì dùng ma túy quá liều, là vì họ mua những loại ma túy này trên đường phố, không biết cân lượng chính xác của những tay buôn bán ma túy cò con.
Những loại ma túy mà hội đồng thành phố Vancouver chuẩn y bao gồm bạch phiến, cocaine và thuốc lắc methamphethamine.
Hai tổ chức bảo vệ những người nghiện ở thành phố Vancouver là the Drug User Liberation Front, which và Vancouver Area Network of Drug Users hợp tác với sự tài trợ của chính quyền, mua các loại ma túy vừa kể trên, trên mạng dark web và sau đó phân phối cho những người nghiện.
Thật là những người nghiện hút ở Canada nhất là ở thành phố Vancouver quá sướng: trước đây thì có chỗ chích ma túy miễn phí, có y tá giám sát, và bây giờ lại còn được cung cấp ma túy, không phải bỏ tiền mua.
Mỗi người nghiện ở khu đông của thành phố Vancouver sẽ được cung cấp miễn phí 3.5 grams ma túy đủ loại trong vòng 1 ngày.

Tin tức khác...