Những người lính cứu hỏa nổi giận vì những lời “tweet” của ông Trump.

Hoa Thịnh Đốn: Trong hàng loạt tin gửi (tweet) trong hôm thứ bảy ngày 10 tháng 11, tổng thống Trump đã đổ lỗi cho việc xảy ra đám cháy rừng lớn lao ở tiểu bang California đang diễn ra, là vì sự quản trị về lâm sản ở tiểu bang này quá dở. Tổng thống Trump cũng đe dọa sẽ cắt giảm những tài trợ của chính quyền liên bang trong việc bảo quản rừng núi.
Những lời tweet này của ông Trump đã khiến nhiều người nổi giận từ những người lính cứu hỏa, cho đến các chính trị gia và cho đến những tài tử màn bạc, những người có danh vọng.
Theo ông Harold Schaitberger, chủ tịch hiệp hội những lính cứu hỏa quốc tế, thì những bình phẩm của ông Trump là những lời bình phẩm thiếu suy nghĩ, và sỉ nhục những người lính cứu hỏa và những nạn nhân của đám cháy.
Ông Brian Rice chủ tịch hiệp hội những lính cứu hỏa nhà nghề ở tiểu bang California cũng lên tiếng nói là những lời nói của tổng thống Trump về đám cháy rừng, đã công kích tiểu bang California và cũng là những lời công kích đến những người lính cứu hỏa đang phải đối diện với thần Lửa ở tuyến đầu.

Tin tức khác...