Những người HồngKông ở Canada biểu tình phản đối Trung Cộng

Vancouver:Hàng trăm người đã biểu tình trước tòa lãnh sự Trung quốc ở thành phố Vancouver trong hôm chúa nhật ngày 9 tháng 6.
Những người biểu tình gốc Hồng Kông ở thành phố Vancouver biểu tình phản đối một dự luật sắp được biều quyết tại nghị viện Hồng Kông, sẽ làm dễ dàng cho việc dẫn độ những nghi can tội phạm về Trung quốc xét xử.
Những người biểu tình ở Vancouver đã hô to những khẩu hiệu ” dân chủ cho Hồng Kông”, là những người có thân nhân hiện đang sinh sống ở Hồng Kông.
Những người này lo sợ cho tương lai của thân nhân họ, có thể bị chính quyền Bắc Kinh buộc tội và dẫn độ về Trung quốc.
Dự luật này đã bị chỉ trích là làm mất sự độc lập của hệ thống tư pháp ở Hồng Kông: bất cứ ai lên tiếng chống đối Bắc Kinh là có thể bị bắt giải về Trung quốc!

Tin tức khác...