Những người giàu nhất Canada

Toronto: Theo tin của Yahoo Finance phổ biến trong hôm thứ bảy ngày 9 tháng 3, thì 5 người giàu nhất Canada là những nhà tỷ phú sau:
Người giàu nhất Canada là gia đình ông David Thomson là chủ nhân của hệ thống tin Thomson Reuters.
Tài sản của gia đình ông David Thomson lên đến 32.5 tỷ Mỹ kim, đứng hàng đầu Canada và đứng hàng thứ 27 trên thế giới.
Đứng hàng thứ nhì là ông Joseph Tsai với số tài sản lên đến 9.5 tỷ Mỹ kim và ông là nhân viên cao cấp của công ty Alibaba ở Trung quốc.
Giầu đứng hàng thứ ba là gia đình ông George Weston với số tài sản là 8.4 tỷ Mỹ kim. Gia đình ông George Weston là chủ nhân hệ thống siêu thị Loblaws.
Đứng hàng thứ tư là ông James Irving, chủ nhân của hãng dầu Irving với số tài sản là 7 tỷ Mỹ kim.
Giầu đứng hàng thứ năm là ông Jim Pattison với số tài sản 6 tỷ Mỹ kim. Nhà tỷ phú này là chủ nhân của hàng loạt những công ty thương mại khác nhau.

Tin tức khác...