Những người giàu hảo tâm bỏ ra 3.5 triệu giúp đưa vào Canada gần 700 người tỵ nạn.

Vancouver: Theo những loan báo trong hôm thứ tư ngày 14 tháng 11, thì có 8 người triệu phú có lòng hảo tâm , những người được gọi là philathropists, đã hùn tiền nhau lại với số tiền 3.5 triệu dollars để có phương tiện tài chánh, bảo trợ 685 người tỵ nạn vào Canada.
Trong năm nay chính quyền liên bang đã chuẩn y việc thâu nhận thêm 1,500 người tỵ nạn vào Canada qua tư nhân qua chương trình gọi là the Blended Visa Office Referred program.
Trong buổi chiều hôm thứ tư, một trong những nhà hảo tâm là bà Jennifer Basu cùng một số bạn hữu đã đến phi trường quốc tế Vancouver , để đón một số trong số những người tỵ nạn được bảo trợ.
Trong số 685 người tỵ nạn đến Canada, có 37 người sẽ được định cư ở tỉnh bang B.C.
Chương trình bảo trợ người tỵ nạn, the Blended Visa Office Refrerred program cho phép những nhà bảo trợ tư nhân hay nhóm những nhà bảo trợ, được quyền bảo trợ những người tỵ nạn, đã được xác định bởi cao ủy tỵ nạn Liên Hiệp Quốc.
Chi phí khởi đầu để bảo trợ một gia đình người tỵ nạn có 4 người, là 18 ngàn dollars

Tin tức khác...