Những người có vợ có thể trở thành linh mục

Rome: Trong hôm thứ bảy ngày 26 tháng 10, hội đồng giám mục Công giáo đã đồng ý về một dự thảo cho phép những người đã có vợ, có thể tu tập và trở thành linh mục.Dự luật này chỉ áp dụng cho vùng Amazon ở Nam Mỹ, nơi mà hiện nay rất thiếu những bóng dáng linh mục.
Dự thảo này tuy được hội đồng giám mục thông qua, nhưng cũng phải cần sự chấp thuận của đức Giáo Hoàng Phanxicô.
Vùng Amazon bao gồm một phần của các quốc gia Bolivia, Ba Tây, Colombia, Ecuador, French Guiana, Peru, Suriname và Venezuela.
Dự thảo này có tên là “viri probati” dành cho những người đàn ông đạo Công giáo, lớn tuổi, có gia đình nề nếp, được kính trọng trong cộng đồng và đã được thụ phong phó tế (deacons) tại nhà thờ.
Tuy nhiên dự thảo này cũng nhấn mạnh là cho những người đã có gia đình được thụ phong linh mục, không có nghĩa là những linh mục có quyền lấy vợ.

Tin tức khác...