Những người Canadians cho là Ottawa là thành phố an ninh nhất Canada

Ottawa: Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý mới đây của tổ chức Mainstreet Research phổ biến hôm thứ tư ngày 23 tháng 8, thì đa số những người Canadians được hỏi ý kiến đã nghĩ là  thủ đô Ottawa là thành phố an ninh nhất Canada, trong số 15 thành phố lớn ở Canada.

75 phần trăm những người được hỏi ý kiến đã coi Ottawa là nơi an toàn nhất, và  Ottawa đã  được chọn là thành phố an toàn nhất liên tiếp trong 2 năm.

Cũng theo  ông Quito Maggi chủ tịch tổ chức Mainstreet Research thì thành phố Ottawa ít có những tội ác bạo lực (violent crimes) và đây là nơi có các cơ quan công quyền trung ương nên có những bảo vệ chặt chẽ của các cơ quan  an ninh.

Trong năm qua số  tội phạm ở thành phố Ottawa gia tăng 5 phần trăm, nhưng Ottawa vẫn đứng ở hàng thứ tư trong bảng sắp hạng những thành phố Canada có ít tội phạm nhất. Trong khi thành phố Toronto đứng hàng thứ 14 trong danh sách những thành phố an ninh nhất Canada.

Ngoài Ottawa, các thành phố khác được  đa số những người Canadians chọn là những nơi an toàn nhất là Vancouver, Montreal, Halifax và Calgary.

Thành phố được xem là thành phố ít an ninh nhất ở Canada là thành phố Winnipeg.

More Stories...