Những nạn nhân Formosa khởi đơn kiện tập đoàn Formosa ở Đài Loan

Đài Bắc: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 12 tháng 6, một nhóm đại diện cho khoảng 8 ngàn nạn nhân Việt Nam của vụ tràn hóa chất từ một cơ xưởng của Đài Loan, đã đệ đơn kiện tài tòa án ở Đài Bắc, đòi bồi thường thiệt hại.
Theo bản đơn kiện thì việc tràn hóa chất ra ngoài của một cơ xưởng của công ty Formosa Plastics ở tỉnh Hà Tĩnh, đã hủy hoại tình trạng sinh thái của 200 cây số bờ biển và làm mất nguồn sinh kế của những người dân sống dọc theo bờ biển này vào năm 2016.
Nhóm đại diện đã đòi công ty Formosa bồi thường 4 triệu Mỹ kim.
Thật ra với số tiền 4 triệu Mỹ kim thì cũng chẳng thấm vào đâu khi phải chia cho 8 ngàn người: những thiệt hại vật chất và môi trường của vụ tràn hóa chất này còn cao hơn con số 4 triệu Mỹ kim hàng trăm lần.

Tin tức khác...