Những lợi điểm của trương mục tiết kiệm miễn thuế TFSA

(Theo The Globe and Mail)
Theo những hứa hẹn mới đây của thủ tướng Harper là nếu chính quyền liên bang của đảng Bảo Thủ, cân bằng ngân sách, ông sẽ cho gia tăng gấp đôi số tiền mà người ta có thể bỏ vào trương mục tiết kiệm miễn thuế TFSA hàng năm: số tiền lên đến 10 ngàn dollars.

Theo luật, tất cả những cư dân ở Canada trên 18 tuổi, có quyền bỏ hàng năm một số tiền 5 ngàn dollars cho những năm từ năm 2009 cho đến năm 2012. Con số 5 ngàn dollars đã gia tăng lên 5,500 dollars bắt đầu từ năm 2013. Số tiền bỏ vào có quyền hồi tố. Như thế nếu một người chưa bỏ một đồng nào vào trương mục TFSA, thì trong nă 2014, họ có thể bỏ tổng cộng 31 ngàn dollars.

Hiện nay có khoảng 39 phần trăm cư dân Canada có trương mục TFSA.

Những lợi điểm của trương mục TFSA:

Tuy tiền bỏ vào trương mục TFSA không được miễn trừ thuế như trường hợp bỏ vào quỹ hưu RRSP, nhưng số tiền lời, nếu có, sinh ra từ quỹ này, sẽ không bị đánh thuế.

Ngoài ra số tiền có trong TFSA sẽ không được xem là lợi tức ],c ho nên sẽ không được coi như là một nguồn lợi tức khi người này xin tiền già , OAS, hay xin tiền phụ cấp lợi tức GIS, dành cho những người có lợi tức thấp khi về già.

Theo ông Rhys Kesselman, của trường đại học Sinon Fraser ở tỉnh bang British Columbia thì nếu một người bỏ tiền vào trương mục TFSA ngay khi họ còn trẻ, thì khi về già, số tiền cộng thêm tiền lời có thể từ 750 ngàn dollars cho đến 1 triệu dollars. Nếu người này không có tiền gì ngoài tiền hưu công khi về hưu, thì tiền già OAS mà họ xin sẽ không bị cắt bớt, mà còn nhật thêm tiền phụ cấp lợi tức GIS.

Cũng theo giáo sư Kesselman thì số tiền mà người ta không bị đánh thuế trong trương mục TFSA tương đương với số lương không phải đóng thuế 60 ngàn dollars một năm.

Cũng theo giáo sư Rhys Kesselman thì nếu lợi tức của một cặp vợ chồng ở lứa tuổi trên 60, ở dưới 32 ngàn dollars một năm, không tính tiền lời sinh ra từ trương mục TFSA, thì cặp vợ chồng này sẽ nhận được khoảng 30 ngàn dollars các bổng lộc và trợ cấp đến từ chính quyền liên bang.

More Stories...