Những kỷ lục mới về cái nóng ở Canada

Vancouver, British Columbia: Những trận sóng nóng đã liên tục bao phủ trái đất từ những quốc gia ở Âu Châu qua đến nhiều vùng ở Phi Châu.
Bắc Mỹ cũng là nơi có nhiều trận sóng nóng đang diễn ra.
Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 10 tháng 8, thì riêng tại tỉnh bang British Columbia, có đến 23 kỷ lục về nóng đã bị phá vỡ ở nhiều thành phố.
Nhiệt độ ở thị trấn Cache Creek lên đến một kỷ lục mới là 41 độ C, cũng như những kỷ lục mới về cái nóng ở các thành phố Kamloops là 37.8 độ C, Castlegar là 40 độ C, Grand Forks là 29.1 độ.
Tại thành phố Calgary, tỉnh bang Alberta, nhiệt độ trong ngày thứ sáu 10 tháng 8 cũng lên đến một kỷ lục mới là 36.4 độ C.
Nhiệt độ của thành phố Medicine Hat của tỉnh bang Alberta cũng lên đến 40 độ C trong ngày thứ sáu.
Theo ông David Phillips, khí tượng gia thâm niên của sở Khí Tượng Canada thì những trận sóng nóng đang diễn ra ở Canada cũng tương tự như những trận sóng nóng đang diễn ra trên toàn thế giới: trái đất ngày một nóng hơn, nhiều thiên tai cuồng phong bão tố hơn vì sự hâm nóng môi trường.

Tin tức khác...