Những kẻ hiếp dâm ở Nigeria sẽ bị ..thiến!

Lagos, Nigeria: Theo những tin tức công bố hôm thứ bảy ngày 19 tháng 9, chính quyền xứ Nigeria vừa ban hành một đạo luật mới về việc xử phạt những người phạm tội hiếp dâm ở xứ này.
Theo đạo luật này những kẻ hiếp dâm sẽ bị thiến, còn những ai hiếp dâm những thiếu nữ dưới 14 tuổi, sẽ bị tử hình.
Trong thời đại dịch khi người ta bị cấm cung ở nhà, thì nạn hiếp dâm phụ nữ gia tăng cao tại Nigeria. Có thể vì những người can tội này không được đi làm nên sinh tật?

Tin tức khác...