Những hy vọng về hiệu quả thuốc chủng ngừa đang được thử nghiệm ở trường đại học Oxford

London, Anh quốc: Một tin mừng cho việc chống lại COVID-19, sau khi có những loan báo phấn khởi về việc thử nghiệm thuốc chủng ngừa.
Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ hai ngày 20 tháng 7, các khoa học gia của trường đại học Oxford cho biết là trong giai đoạn khởi đầu của việc dùng thuốc chủng gọi là AZD 1222, thì những người được chích thuốc chủng ngừa này đã tạo ra những miễn nhiễm chống lại con vi rút.
Thuốc chủng AZD 1222 là kết quả của các công trình khảo cứu giữa công ty dược phẩm Astra Zeneca và các nhà khoa học của trường đại học Oxford, không gây những phản ứng phụ nghiêm trọng và còn giúp tạo ra những tế bào miễn nhiễm T cell .
Trong cuộc thử nghiệm trên người có hàng trăm người được chủng ngừa mà tuổi từ 18 tuổi cho đến 55 tuổi. Các nhà khảo cứu cũng thấy là tất cả những người này đều tạo được những tế bào miễn nhiễm mà cũng theo các khảo cứu gia, những tế bào miễn nhiễm này sẽ sống ít nhất là 2 tháng.
Theo bác sĩ Adrian Hill giám đốc trung tâm khảo cứu Jenner của trường đại học Oxford thì người ta thấy những phản ứng miễn nhiễm tốt trên tất cả những người được chủng ngừa.
Bác sĩ Hill cũng nói là những chất kháng thể cũng được tạo ra và là chủ chốt cho việc ngăn ngừa cơ thể khỏi bị nhiễm trùng.
Cũng theo bác sĩ Hill thì có những cuộc thử nghiệm với số người tham dự là 10 ngàn người sẽ diễn ra ở Nam Phi và Ba Tây và một cuộc thử nghiệm khác với số người tham dự là 30 ngàn người sẽ diễn ra trong những ngày tới ở Hoa Kỳ.

Tin tức khác...