Những hy vọng công ty Amazon sẽ mở trụ sở chính thứ hai ở Toronto.

Toronto: Toronto là thành phố Canada duy nhất ở trong danh sách 20 thành phố vào được vòng thứ nhì của cuộc tuyển chọn mở trụ sở chính thứ nhì của công ty Amazon, mới đây lại có thêm tin vui là đại diện của công ty Amazon đã muốn tìm hiểu thêm về chương trình bảo hiểm sức khỏe đại chúng ở Canada cũng như về đội ngũ những người có khả năng trong lãnh vực cao kỹ.
Như thế, thành phố Toronto rất có nhiều hy vọng được chọn là trụ sở chính thứ hai của công ty Amazon.
Tưởng cũng nên nói thêm là công ty Amazon ngoài trụ sở chính ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington, còn dự trù thiết lập thêm một trụ sở thứ nhì. Công ty Amazon dự trù bỏ ra 5 tỷ Mỹ kim cho việc xây cất trụ sở thứ nhì và sẽ thâu nhận 50 ngàn nhân viên ở trụ sở mới.

Tin tức khác...