Những dữ kiện thẻ tín dụng của khách hàng bị đánh cắp ở khách sạn Trump.

Toronto: Theo những tin tức vừa loan báo, thì những dữ kiện cá nhân của khách hàng đến cư ngụ ở 14 khách sạn “Trump Hotel” trên thế giới, đã bị kẻ gian đánh cắp, kể cả Trump hotel ở thành phố Toronto.

Theo những tin tức loan báo thì hệ thống giữ chỗ cho các khách sạn Trump’s là hệ thống  Sabre Hospitality Solutions, đã bị kẻ gian lẻn vào lấy những dữ kiện cá nhân của khách hàng trong thời gian từ ngày 10 tháng 8 năm 2016 cho đến ngày 9 tháng 3 năm nay 2017.

Theo phát ngôn viên của công ty the Sabre Hospitality Solutions thì những dữ kiện bị lấy cắp gồm tên  , số thẻ tín dụng, ngày hết hạn thẻ tín dụng và có thể số code an ninh

Cũng theo người phát ngôn viên thì trong nhiều trường hợp  kẻ gian còn ắn cắp thêm những dữ kiện như tên của khách, email, số điện thoại, địa chỉ.. nhưng chúng không ăn cắp được những dữ kiện quan trọng hơn như số an sinh xã hội, số thẻ thông hành và  bằng lái xe

Tin tức khác...