Những di dân mới tới làm chủ những căn nhà đắt giá nhất Canada.

Toronto: Theo bản thống kê của sở thống kê Canada phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 1 tháng 2, thì 46 phần trăm dân số ở thành phố Toronto là những di dân từ khắp nơi đến, và những người di dân đã làm chủ 43 phần trăm số nhà cửa ở thành phố Toronto.
Tại thành phố Vancouver, những người di dân chiếm 41 phần trăm dân số và những người này làm chủ 37 phần trăm số nhà cửa ở thành phố Vancouver.
Tại thành phố Vancouver, những căn nhà mà những người di dân làm chủ giá trung bình là 2.3 triệu dollars một căn, so với giá trung bình 1.5 triệu dollars của những người Canadians

Tin tức khác...