Những dấu hiệu của mùa xuân đã về!

Mùa đông đã hết khi những dấu hiệu của mùa xuân đã đến: hình ảnh con chim blue jay trong ngày 20 tháng 3 tại tỉnh bang Ontario.

Tin tức khác...