Những cử tri gốc Việt là những cử tri gốc Á Châu ủng hộ tổng thống Trump nhiều nhất.

Los Angeles: Trong một cuộc nghiên cứu về cộng đồng những người Mỹ gốc Á Châu ở Hoa Kỳ, thì cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu ủng hộ tổng thống Trump nhiều nhất là những người Mỹ gốc Việt.
Tỷ lệ những người Mỹ gốc Việt được hỏi ý kiến, ủng hộ tổng thống Trump lên đến 64 phần trăm.
Những người Mỹ gốc Phi Luật Tân ủng hộ tổng thống Trump đứng hàng thứ nhì là 48 phần trăm.
Những người Mỹ gốc Trung Hoa ủng hộ tổng thống Trump chỉ có 24 phần trăm, trong khi những người Mỹ gốc Nhật là những người ít ủng hộ tổng thống Trump nhất: chỉ có 14 phần trăm.
Bà Christine Chen, Giám đốc của Tổ chức Người Mỹ gốc Á và Người Mỹ trên đảo Thái Bình Dương (APIAVote), cho VOA biết kể từ lần khảo sát đầu tiên vào năm 2012 cho đến nay cử tri gốc Việt nhìn chung có khuynh hướng ủng hộ đảng Cộng hòa, nhưng riêng vào thời ông Obama thì đảng Cộng hòa bị mất một số cử tri gốc Việt và số này chuyển sang đảng Dân chủ.
Với kết quả khảo sát 2018, bà Chen cho rằng cử tri gốc Việt đã về lại phe Cộng hòa.

Tin tức khác...