Những cư dân ở Florida vẫn ào ạt ra biển trong thời gian có đại dịch COVID-19

Miami, Florida: Trong khi cư dân trên thế giới cũng như cư dân Hoa Kỳ được khuyến cáo phải sống cách ly và tránh tiếp xúc gần gũi với những người khác, vì đại dịch COVID-19 đang hoành hoành, nhưng các bãi biển ở tiểu bang Miami trong những ngày cuối tuần 29 tháng 3, vẫn đông nghẹt người.
Cư dân tiểu bang Florida đã không tuân theo lệnh phải tránh tiếp xúc và phải sống cách ly ở nhà.
Chính quyền tiểu bang Florida tuy ra lệnh cách ly nhưng lại không đóng cửa các bãi biển và có nhiều người vẫn tiếp tục ra biển, không tuân lệnh phải cách xa những người khác ít nhất 2 mét.
Trong khi đó số người bị nhiễm COVID-19 ở tiểu bang Florida lên đến gần 5 ngàn người và có 59 người chết mà 89 phần trăm những người chết là những người trên 65 tuổi.

Tin tức khác...