Những cư dân ở Canada là những người sung sướng.

Montreal: Kết quả một cuộc nghiên cứu của các khảo cứu gia của hai trường đại học ở Canada, vừa được công bố hôm thứ hai ngày 21 tháng 5 cho thấy là những người sống ở thôn quê ở Canada, là những người có cuộc sống sung sướng hơn những người sống trong thành thị.
Các khảo cứu gia của hai trường đại học McGill ở Montreal và trường đại học UBC ở Vancouver đã nhận thấy là những người sống ở các vùng thôn quê đã hạnh phúc hơn những người sống trong các thành phố lớn.
Các nhà khảo cứu đã dựa vào những dữ kiện của 1,215 cộng đồng và các vùng thị tứ để so sánh cuộc sống của những người sống ở thành thị và những vùng thôn quê.
Các nhà khảo cứu cũng gửi những bản hỏi ý kiến đến cư dân ở rải rác khắp nơi ở Canada, từ năm 2010 cho đến nay, và hỏi xem họ có bằng lòng với cuộc sống của họ không. Các nhà khảo cứu cũng yêu cầu những người được hỏi ý kiến ,ấn định mức hài lòng của họ theo tỷ lệ từ 1 cho đến 10: kết quả cho thấy là hầu như tất cả những người Canadians được hỏi ý kiến đều hài lòng với cuộc sống của họ, với câu trả lời từ mức 7.04 lên đến 8.96.
Các nhà khảo cứu cũng tìm hiểu những liên quan giữa sự sung sướng và những lãnh vực công ăn việc làm, học vấn..
Cũng theo nhận định của các nhà khảo cứu thì cuộc sống của những người sống trong các đại đô thị đã kém sung sướng hơn những người ở thôn quê ở mức đến 20 phần trăm.
Nhưng những người sống ở các đại đô thị ở Canada lại là những người có công ăn việc làm tốt, lương bổng cao và là những người có bằng cấp cao..
Hình như tiền tài, danh vọng và chức tước đã không làm cho người ta sung sướng hơn?

Tin tức khác...