Những cột đèn ở ngay trên làn xe chạy trong thành phố Montreal

Montreal: Tại sao lại có những cột đèn nằm ngay trên làn xe chạy trên đường Plateau trong thành phố Montreal?
Chính quyền thành phố Montreal đã sửa sang lề đường dành cho người đi bộ trên đường Plateau, và vì thế họ phải di chuyển 6 cột đèn ra giữa đường.
Theo ông Michel Tanguay, phát ngôn viên của chính quyền thị trấn Plateau-Mont Royal trong thành phố Montreal, thì sau khi tu sửa, con đường Plateau sẽ trở lại tình trạng bình thường và việc tu sửa sẽ hoàn tất vào tháng 10 năm nay.
Cũng theo ông Tanguay thi lề đường Plateau sẽ rộng gấp đôi, giúp cho việc làm sạch tuyết trong mùa đông và giúp cho những người tật nguyền phải ngồi xe lăn, dễ dàng đi lại.
Trong khi có nhiều cư dân trong vùng đã lên tiếng phản đối là lề đường quá rộng mà con đường xe chạy lại quá hẹp.

Tin tức khác...