Những con sò có nhiễm thuốc trụ sinh và thuốc chống đau opioids.

Vancouver : Theo những tin tứcloan báo trong hôm thứ sáu ngày 25 tháng 5, các nhà sinh vật học đã tìm thấy những con sò hến trong khu vực bờ biển Puget Sound gần ranh giới giữa tiểu bang Washington và tỉnh bang British Columbia, có nhiễm thuốc trụ sinh và nha phiến opioids.
Các khoa học gia cũng cho rằng những chất hóa học do người thải ra đã gây những hậu quả cho loài hải sản trong khu vực miền biển này.
Các khoa học gia của bộ ngư nghiệp và đời sống hoang dã đã thử nghiệm và thấy những con sò mussels ở 18 khu vực trong vịnh Penn gần đảo Whibdey đã có nhiễm nha phiến opioids và trụ sinh.
Như thế người ta nên cẩn thận khi ăn những loại sò hến này

Tin tức khác...