Những “con chim trốn tuyết” ở Canada, bay qua tiểu bang Florida sửa sang lại những nhà nghỉ mát.

Toronto: Sau khi trận bão Irma đến tàn phá các tiểu bang Florida và Georgia ở Hoa Kỳ, bộ ngoại giao Canada đã khuyến cáo cư dân Canada không nên đến hai tiểu bang vừa kể.

Tuy nhiên theo bản tin của đài truyền hình CTV thì vào ngày thứ tư 13 tháng 9 vừa qua, có hàng trăm những người Canadians có nhà nghỉ mát ở tiểu bang Florida, đã đón máy bay ở phi trường Pearson ở Toronto, bay về Florida.

Theo những ước tính sơ khởi thì 25 phần trăm nhà cửa trong khu vực Florida Keys đã bị trận bão Irma tàn phá, với số thiệt hại ước lượng từ  20 tỷ Mỹ kim đến 65 tỷ Mỹ kim, và là một trong những trận bão gây tốn kém nhất ở Hoa Kỳ, từ trước đến nay.

Theo hiệp hội những người về hưu có nhà ở Hoa Kỳ, the Canadian Snowbirds Association thì có ít nhất 60 ngàn thành viên của hiệp hội có nhà ở tiểu bang Florida.

Những người Canadians có nhà bị hư hại sẽ phải  bỏ một phần tiền ra sửa chữa cộng thêm một phần tiền của các công ty bảo hiểm cho.

Những người Canadians có nhà  ở Florida mà không bị hư hại cũng sẽ  phải trả thêm tốn kém: theo nhận định của các chuyên gia tài chánh thì các công ty bảo hiểm sẽ tăng tiền bảo hiểm nhà ở vùng Florida thêm cỡ 20 phần trăm trong năm tới

More Stories...