Những cơ sở mại dâm trá hình là những tiệm đấm bóp.

Toronto: Bà Casandra Diamond, từng bị một tên ma cô bắt buộc phải hành nghề mại dâm trá hình trong một tiệm đấm bóp trong thành phố Toronto trong vòng 10 năm.
Sau khi thoát được sự kìm kẹp của tên ma cô và trở lại cuộc sống bình thường, bà Diamond hiện nay trở thành một người cổ động cho việc chính quyền thành phố Toronto nên cho gia tăng những trợ giúp cho những phụ nữ bị ép buộc làm nghề đấm bóp trá hình.
Theo những dữ kiện của chính quyền thì thành phố Toronto có 25 tiệm đấm bóp có giấy phép, và 410 trung tâm trợ giúp sức khỏe ( holistic centres). Con số 25 tiệm đấm bóp đã giữ cố định từ năm 1975 cho đến nay.
Tuy nhiên thành phố Toronto có nhiều tiệm đấm bóp không có giấy phép, vẫn công khai hoạt động.
Theo bà Diamond thì một số lớn những tiệm đấm bóp và những trung tâm trợ giúp sức khỏe, là những tiệm mại dâm trá hình. Các trung tâm gọi là trợ giúp sức khỏe cũng cung cấp dịch vụ đấm bóp cho khách hàng.
Các giới chức an ninh trong thành phố dường như cũng biết điều đó, nhưng họ không có đủ nhân lực để kiểm soát hoạt động cũng những nhà mại dâm trá hình này.
Một điều mà các cơ quan an ninh chú tâm là ngăn ngừa không cho những kẻ ma cô, buộc những thiếu nữ phải hành nghề mại dâm ở các tiệm đấm bóp này: từ năm 2014 cho đến nay, sở cảnh sát thành phố Toronto đã giải cứu được trên 200 những thiếu nữ bị ép buộc phải hành nghề trong các tiệm đấm bóp và các trung tâm trợ giúp sức khỏe trong thành phố.

Tin tức khác...