Những bồn tiểu công cộng mới dành cho phe liền ông ở thành phố Paris

Paris: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 17 tháng 8, nhiều cư dân trong thành phố Paris, Pháp đã lên tiếng phản đối, khi chính quyền thành phố cho thiết lập những bồn tiểu công cộng và lộ thiên cho những người đàn ông , trong thành phố Paris.
Có 4 bồn tiểu công cộng được thiết lập trong thành phố Paris mà một bồn tiểu nằm gần nhà thờ chính tòa Notre Dame.
Theo những giới chức hữu quyền của thành phố Paris, thì những bồn tiểu lộ thiên này được thiết lập ở những khu vực hiện đang có tệ nạn “đái đường” tạo nên những ô nhiễm môi trường “đặc biệt” ở những vùng này.
Nhiều người trong phe liền bà cũng lên tiếng phản đối là không có công bằng: thiết lập bồn tiểu công cộng cho đàn ông nhưng lại quên thiết lập những phương tiện cho phụ nữ, chẳng lẽ chỉ có phe liền ông mới biết chuyện “tiểu đường”?

Tin tức khác...