Những bãi tắm ở hai thành phố Ottawa và Gatineau bắt đầu mở cửa.

Ottawa: Bắt đầu từ ngày thứ bảy 16 tháng 6, những bãi tắm ở hai thành phố Ottawa và Gatineau đã bắt đầu mở cửa cho người người đến tắm hồ và phơi nắng.
Các bãi tắm Mooney’s Nay, Britainnia, Westboro và Petrie Island đã mở cửa cho công chúng từ ngày 16 tháng 6 cho đến ngày 26 tháng 8 trong mùa hè năm nay.
Những bãi tắm này sẽ có nhân viên cấp cứu túc trực từ 10 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều.
Thời gian có nhân viên cấp cứu ở các bãi tắm trong thành phố Gatineau bao gồm các bãi O’Brien, Blanchet, Breton, Parent, La Peche Lake và Leamy Lake sẽ từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều.
Những hồ tắm lộ thiên và miễn phí trong hai thành phố này sẽ mở cửa từ ngày 23 tháng 6 cho đến ngày 3 tháng 9.

Tin tức khác...