Những bác sĩ làm việc trong các y viện “walk-in”, muốn được trả lương tương đương như các bác sĩ gia đình.

Vancouver: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 9 tháng 11, các bác sĩ làm việc trong trên 300 y viện không cần hẹn đã lãng công, và đòi được trả lương tương đương như các bác sĩ gia đình có phòng mạch riêng trong tỉnh bang British Columbia.
Theo bác sĩ Mike McLoughlin, chủ tịch hiệp hội những bác sĩ làm việc ở các walk-in clinics ở tỉnh bang B.C. đã nói là những y viện không cần hẹn là nơi nối tiếp, giúp cho những cư dân trong tỉnh bang không có bác sĩ gia đình, có phương tiện chăm sóc sức khỏe, và làm giảm số bệnh nhân đến các phòng cấp cứu ở các bệnh viện trong tỉnh bang.
Cũng theo bác sĩ McLoughlin thì những y viện không cần hẹn là một phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe sơ khởi cho cư dân trong tỉnh bang.
Bác sĩ McLoughlin cũng nói là các bác sĩ làm việc ở các y viện không cần hẹn đã chăm sóc cho những bệnh nhân có nhiều loại bệnh khác nhau như bệnh tiểu đường, áp huyết cao, suyễn.. nhưng đã không được trả tiền lương tương đương như các bác sĩ gia đình.
Tưởng cũng nên nói thêm, việc trả lương cho các bác sĩ là do chính quyền các tỉnh bang ở Canada.
Các bác sĩ làm việc ở các y viện không cần hẹn ở tỉnh bang B.C. được trả lương $60 cho mỗi bệnh nhân mà người bác sĩ này khám : chính quyền tỉnh bang trả $60 một người cho 50 bệnh nhân đầu tiên trong ngày, và $30 một người cho 15 bệnh nhân kế tiếp. Đến bệnh nhân thứ 66 trong ngày thì các bác sĩ sẽ không được trả lương.

Tin tức khác...