Những thành phố có tỷ lệ số công ăn việc làm toàn phần cao nhất

Regina

Regina, Saskatchewan: Theo thống kê của sở Thống Kê Canada, 10 thành phố đứng hàng đầu về tỷ lệ cao về số người   có công việc toàn phần (full time jobs) theo thứ tự từ cao đến thấp là các thành phố Regina, Guelph, Kitchener-Waterloo, Edmonton, Calgary, Oshawa, Quebec City, Saint John,Ottawa và Toronto.

Thành phố Regina ở tỉnh bang Saskatchewan không là một thành phố đông dân hay có những cơ sở kỹ nghệ lớn, nhưng tỷ lệ những người có công việc toàn phần ở thành phố này lên đến 57.2 phần trăm.

Đứng hàng thứ nhì là thành phố Guelph ở tỉnh bang Ontario với tỷ lệ người có việc toàn phần là 55.9 phần trăm và đứng hàng thứ ba là khu vực hai thành phố Kitchener và Waterloo với tỷ lệ 55.3 phần trăm.

Tin tức khác...