Những người ngoại quốc chuyển hướng mua nhà ở Toronto.

Toronto: Sau khi chính quyền tỉnh bang British Columbia thiết lập thêm một thứ thuế chuyển nhượng, đánh trên những người ngoại quốc mua nhà ở tỉnh bang B.C. tronh tháng 8 vừa qua, số ngừoi ngoại quốc mua nhà ở vùng thủ phủ Toronto đã gia tăng.

Tuy nhiên theo bà Diana Petramala, kinh tế gia của ngân hàng Toronto Dominion thì những gia tăng này không cao như trường hợp ở vùng thủ phủ Vancouver.

Theo cơ quan đặc trách về nợ nhà và nhà cửa Canada,the Canada Mortgage and Housing  Corp, thì  tỷ lệ người ngoại quốc mua nhà ở vùng thủ phủ Vancouver gia tăng lên đến  mức cao nhất là 20 phần trăm, trước ngày 2 tháng 8 năm nay, khi loại thuế chuyển nhượng 15 phần trăm được áp dụng.

Bà Petramala cũng tiên đoán là nền kỹ nghệ mua bán nhà cửa ở vùng thủ phủ Toronto sẽ gia tăng mạnh trong những tháng sắp tới, với số di dân và những người tỵ nạn được nhận vào Canada trong năm nay, ở một kỷ lục mới.

 

Tin tức khác...