Những người Canadians tiêu nhiều hơn cho hệ thống internet hơn là cho màn ảnh truyền hình.

Ottawa: Theo cơ quan liên bang đặc trách về viễn thông và truyền hình (CRTC) thì tính đến năm 2016 là lần đầu tiên mà những người Canadians đã chi tiêu nhiều cho mạng internet hơn là cho những chi phí truyền hình.

Theo bản công bố của cơ quan CRTC  thì trong năm 2015, các công ty viễn thông đã thu vào 8.92 tỷ dollars của các khách hàng trong các lãnh vực về truyền hình dây cáp, truyền hình qua đĩa vệ tinh cũng như truyền hình qua hệ thống internet. Cùng năm 2015, các công ty viễn thông Canada thu vào 9.81 tỷ dollars cho các dịch vụ internet.

Với những tiến bộ kỹ thuật mà người ta có thể nghe và xem các video qua mạng internet, số dữ kiện chuyển bằng hệ thống không dây gia tăng 44 phần trăm ở Canada so với năm 2014, và số dữ kiện chuyển qua các hệ thống internet tại gia gia tăng 40 phần trăm.

Các công ty truyền hình dây cáp như Rogers, BCE hay Shaw đã thấy các dịch  vụ truyền hình truyền thống giảm, vì cạnh tranh của các công ty chuyên cung cấp các video như công ty Netflix.

Tin tức khác...